graphical element
Gå tilbake

Site-to-site-VPN (S2S)

Site-to-Site VPN (S2S) er en teknologi som sikrer og kobler sammen to separate lokale nettverk over internett. Dette gir brukere på nett A tilgang til ressurser på nett B, og motsatt.


Hva er Site-to-Site-VPN (S2S) ?

Site-to-Site VPN (S2S) er en teknologi som brukes til å koble sammen to forskjellige geografiske lokasjoner av samme bedrift eller forskjellige bedrifter, som for eksempel to kontorbygg, over internett på en sikker måte. Denne type VPN skaper en kryptert "tunnel" mellom to bedriftsnettverk, slik at de kan dele data og ressurser sikkert og effektivt som om de var på samme lokale nettverk.

I motsetning til Point-to-Site VPN, som er ment for individuelle brukere, er Site-to-Site VPN designet for å håndtere trafikk mellom hele nettverk. Dette gjør det til en ideell løsning for bedrifter som har flere kontorer eller lokasjoner og trenger en pålitelig og sikker måte å dele ressurser og kommunisere på.
KAN VI HJELPE DEG?

Vi gjør det enkelt å vokse med IT