graphical element
Gå tilbake

Datakryptering

Kryptering av data er en måte å beskytte konfidensiell informasjon mot uautorisert tilgang. Det innebærer å endre forståelig data fra lesbar form, til en uforståelig kodet form. For å gjøre kryptert data lesbar må du utføre en dekryptering. Dette krever en nøkkel, som er en sekvens av tall og symboler. 

Det finnes to hovedtyper datakryptering

Symmetrisk kryptering
I denne metoden bruker både senderen og mottakeren den samme nøkkelen for både kryptering og dekryptering. Denne metoden er effektiv, men nøkkeladministrasjonen kan være utfordrende, spesielt når mange personer er involvert.

Asymmetrisk kryptering
Også kjent som offentlig-nøkkel-kryptering, bruker denne metoden et nøkkelpar bestående av en offentlig nøkkel og en privat nøkkel. Den offentlige nøkkelen brukes til kryptering, mens den private nøkkelen brukes til dekryptering. Den offentlige nøkkelen kan deles fritt, mens den private nøkkelen må holdes hemmelig. Dette reduserer nøkkeladministrasjonsproblemet, men prosessen er mer ressurskrevende.

Kryptering er avgjørende for datasikkerhet, spesielt i situasjoner der data må overføres over usikre nettverk eller lagres på eksterne enheter. Det brukes i mange applikasjoner, for eksempel sikre nettbanktransaksjoner, beskytte personlig informasjon, konfidensielle dokumenter og kommunikasjon over internett.

 

SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien