graphical element
Gå tilbake

IKT

Hva er IKT? 

IKT er en forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, også omtalt som bare informasjonsteknologi (IT). Begrepet omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. IKT er et bredt begrep som tar for seg teknologiske verktøy og systemer for å behandle, lagre, overføre og kommunisere informasjon. Dette inkluderer datamaskiner, programmer, kommunikasjonsutstyr, Internett, mobilteknologi, skytjenester, sikkerhetsteknologi, datavarehus og mye mer. 

IKT spiller en sentral rolle i dagens samfunn og næringsliv, og det muliggjør digital transformasjon, global kommunikasjon, automatisering og tilgang til en overflod av informasjon i en rekke bransjer og anvendelser. IKT har revolusjonert måten vi arbeider, kommuniserer og samhandler på, og det er en avgjørende driver for innovasjon og produktivitet.

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien