graphical element
Gå tilbake

Konsulent

Når en bedrift har en spesifikk utfordring eller trenger ekstra ressurser på et felt henter de ofte inn en konsulent for å hjelpe seg.

 

Hva er en konsulent?

En konsulent er en rådgiver med ekspertise innenfor et fagfelt, for eksempel IT, teknologi, økonomi, jus, bygg, anlegg eller annet. En konsulent selger sin fagekspertise som en tjeneste, og bistår gjerne en virksomhet i en begrenset periode, enten som en innleid rådgiver eller som en sparringspartner gjennom feks en endringsprosess eller ved introduksjon av nye systemer, eller som en rådgiver på løpende basis over en lengre periode. Konsulenten kan være ansatt i en konsulentvirksomhet, eller selge tjenestene sine som selvstendig næringsdrivende. 

En konsulent kan bidra med fagkunnskap og ekspertise som kunden selv ikke innehar, eller være innleid for å bistå med å ta unna arbeid som kunden selv ikke har kapasitet til. 

Siden en konsulent bare jobber for en kunde i et begrenset tidsrom, er honoraret som oftest en del høyere enn lønnen til fast ansatte.

I Advania har vi konsulenter som jobber med forretningsapplikasjoner og CRM, informasjonssikkerhet, innsikt og analyse, eiendomsforvaltning, hybrid datasenter og skyadopsjon. Les mer om våre konsulenttjenester her. 

KAN VI HJELPE DEG?

Vi gjør det enkelt å vokse med IT

Andre relevante ord i denne kategorien