graphical element
Gå tilbake

Local area network (LAN)

I et Local area network er flere datamaskiner koblet sammen innenfor et begrenset område, for eksempel en bolig eller en arbeidsplass. 


Hva er LAN?

LAN er en forkortelse for Local area network. Det er et lokalt nettverk av flere datamaskiner som er koblet sammen innenfor en bygning eller et begrenset område. Den mest brukte teknologien for lokale nettverk er Ethernet.


Hva er forskjellen på LAN og WAN?

Et WAN (Wide area network) består av flere sammenkoblede LAN (Local area network). En bedrift som for eksempel har kontorer i ulike byer, kan ha et LAN for hvert kontor, mens alle er tilknyttet et felles WAN. 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien