graphical element
Gå tilbake

Konvertering

Konvertering i IT-sammenheng refererer til prosessen med å endre data, kode, eller brukerhandlinger fra en form til en annen innenfor digitale systemer.

Hva er konvertering? 

Konvertering i IT-verdenen er en flerdimensjonal term som beskriver prosessen med å endre noe fra en form til et annet. Det mest grunnleggende eksempelet er datakonvertering, hvor data transformeres fra ett format til et annet. Dette kan være nødvendig når man flytter informasjon mellom forskjellige databaser eller filsystemer. En annen form for konvertering er kodekonvertering, som omhandler omforming av programvarekode fra et programmeringsspråk til et annet, eller tilpasning av kode til nye plattformer.

Utover det tekniske, omfatter konvertering i IT også digital konvertering, prosessen med å omforme analoge data, som tekst og bilder, til digitalt format. I en forretningskontekst, spesielt innen digital markedsføring, refererer konvertering også til å få brukere til å utføre en ønsket handling, for eksempel et kjøp eller registrering. Denne mangfoldige bruken gjør konvertering til et sentralt og dynamisk begrep i IT-sektoren.

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?