graphical element
Gå tilbake

Master data management

Alle virksomheter forvalter kritisk informasjon og data på ulike plattformer. For å sikre en trygg forvaltning av denne informasjonen, kan det være lurt å bruke master data management. Vi går gjennom hva master data management er, og hva et slikt system kan innebære.

 

Hva er master data management?

Master data management er strategier og prosesser for å samle og organisere data som anses som bedriftskritiske. Det kan være informasjon om kunder, salg, produkter og tjenester bedriften tilbyr eller om ansatte. Dette er informasjon som brukes av flere deler av virksomheten og som gjerne deles på tvers av systemer internt. Målet med master data management er å hente all denne informasjonen fra ulike kilder og samle den i ett system. Master data management vil ikke bare synkronisere data fra de ulike kildene, men sikre at informasjonen er oppdatert og validert slik at den med trygghet kan brukes videre i for eksempel rapporter. 

 

Master data management system

Et master data management system er en programvare som automatiserer master data management-prosessen. Teknologien sørger for automatisert kvalitetssikring av informasjonen som samles inn. Et master data management system kan kobles til andre IT-systemer i bedriften, og kan derfor forenkle flere av aspektene med prosessen.
SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien