graphical element
Gå tilbake

Digital transformasjon

Digitalisering brukes som begrep i alle sammenhenger, men innenfor dette er digital transformasjon for bedrifter noe mer håndgripelig. Vi går gjennom begrepet.


Hva er digital transformasjon?

Kort fortalt kan man si at digital transformasjon er en helhetlig endring i en bedrifts tankesett. Det innebærer en utvikling av prosesser, rutiner og endring av tjenester på bakgrunn av digitalisering. Det å ta i bruk nye teknologier og digitale verktøy er digitaliseringen av prosesser, men den digitale transformasjonen er endringene som skjer på overordnet nivå. Metoder blir annerledes, tjenestene som leveres blir utviklet og prosessene til de ansatte blir fornyet.


Det er også viktig å påpeke at digitale transformasjoner åpner opp mange nye muligheter for bedriften og deres kunder. 


Derfor er digital transformasjon viktig

Den aller største fordelen med digital transformasjon er at prosessene, metodene og tjenestene som blir transformert blir mer effektive og automatiserte. Det gjør arbeidshverdagen lettere for de ansatte som utfører sine oppgaver, og det blir flere ressurser til de analytiske og strategiske oppgavene.


Det er også viktig å holde seg oppdatert i et stadig mer digitalisert næringsliv. Ulike digitale løsninger blir stadig vanligere, og flere bedrifter tar i bruk nye løsninger. Det er viktig å følge utviklingen i din bransje for å fortsatt være konkurransedyktig.


Advanias rådgivere kan støtte deg i prosessen

Vi har dyktige fagfolk som også er klar over viktigheten av digital transformasjon. Hvordan mennesker og prosesser blir påvirket av digitalisering er viktig, og vi kan hjelpe dere i overgangen. Det er mye å tenke på i en slik transformasjon, og vi hjelper deg å holde i alt. Se hva våre rådgivere kan tilby her!

KAN VI HJELPE DEG?

Vi gjør det enkelt å vokse med IT

Andre relevante ord i denne kategorien