graphical element
Gå tilbake

IT-styring (governance)

For at IT skal være vellykket er det avgjørende å sørge for god implementering av teknologien i hele organisasjonen. Der kommer IT-styring inn i bildet. Vi forklarer deg begrepet her!

 

Hva er IT-styring?

Overordnet handler IT-styring om hvordan IT henger sammen med resten av organisasjonen. På engelsk kalles det IT governance. Formålet med IT-styring er at teknologien som brukes faktisk skal bidra til at virksomhetens forretningsmål oppnås. IT-styring er prosessene, metodene og verktøyene som brukes for å sikre at målene nås.

Det er lett å snakke om hvordan det er lurt å bruke digitale verktøy og teknologi i forskjellige oppgaver og prosesser på arbeidsplassen. Men med IT-styring vil du kunne kartlegge de faktiske behovene til bedriften din på en konkret måte. Det innebærer å gjennomføre prosesser og bruke verktøy for å sikre effektivitet i IT-avdelingen, skape målbare resultater og å passe på at sikkerheten opprettholdes. Ved hjelp av dette vil bedriften kunne ta overveide avgjørelser om investeringer innen IT. Det kan spare dere for penger, minske risiko i arbeidet og gjøre dere mer konkurransedyktige.
IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien