graphical element
Gå tilbake

Customer Relationship Management (CRM)

Hva er CRM?

Customer Relationship Management (CRM) handler om å håndtere kunderelasjoner aktivt, gjerne gjennom et CRM-system. Et CRM-system er et IT-verktøy som administrerer og analyserer kundedata og kontakten med kundene gjennom hele kundens livssyklus. 

Målet med CRM er mer direkte tilpasset markedsføring og salg mot potensielle og nåværende kunder, og forbedret kundeservice. 


Hva er fordelene med CRM for bedrifter?

CRM gir er en mer tilpasset oppfølging av nåværende og potensielle kunder. Hensikten er å skape mer fornøyde kunder som blir værende, noe som igjen fører til bedre omdømme og vekst.

Les mer om våre tjenester innenfor forretningsapplikasjoner og CRM her. 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien