graphical element
Gå tilbake

Informasjonssikkerhet

Hva er informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet innebærer sikring av både digital og analog informasjon, og er en utvidelse av begrepet datasikkerhet. Det handler om å sikre behandlingen av informasjon i en virksomhet, slik at informasjon ikke er tilgjengelig for andre formål enn det den er ment for.

Informasjonssikkerhet handler om prosessene og rutinene som beskytter informasjonen og tjenestene til en virksomhet, mens datasikkerhet dreier seg mer om verktøyene og IT-systemene som benyttes i dette arbeidet.


Hvordan sikrer du infomasjonen?

Mens IT-avdelingen håndterer datasikkerheten, ligger ansvaret for informasjonssikkerhet i alle avdelinger. Informasjonssikkerhet handler om prosessene og rutinene som alle i en virksomhet skal kjenne til, det skal forankres i hele driften og i ledelsen, og operasjonaliseres gjennom retningslinjer, rutiner og opplæring.

Informasjonssikkerhet skal hindre uønskede hendelser, minimere konsekvensene av uønskede hendelser og gi innsikt i prosessen som eventuelt førte til uønskede hendelser.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe med informasjonssikkerhet. 

SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien