graphical element
Gå tilbake

Privileged Access Management (PAM)

Hva er Privileged Access Management (PAM)?

Privileged access management (PAM) kan oversettes til privilegert tilgangsadministrasjon, og brukes til å styrke organisasjonens sikkerhet. Dette innebærer å ha kontroll over, styre og holde øye med tilgangen til viktige kontoer og rettigheter, med mål om å beskytte data og systemer. Privileged Access Management omfatter måter å bekrefte identitet på, styring av hvem som har tilgang til hva, og overvåkning av aktiviteter knyttet til disse viktige kontoene.

Privileged access management brukes for å sikre at bare de riktige menneskene har tilgang til selskapets infrastruktur og data. Dette hjelper til med å oppfylle sikkerhetskrav, hindre uautorisert tilgang og reagere raskt på mulige trusler. PAM utgjør derfor en nødvendig del av den overordnede sikkerhetsstrategien i et selskap.

SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien