graphical element
Gå tilbake

DevOps

DevOps er en helhetlig tilnærming med fokus på samarbeid mellom utvikling og driftsavdelinger i en bedrift for å effektivisere arbeidsprosessen.

 

Hva er DevOps?

Begrepet er sammensatt av begrepene «development» (utvikling) og «operations» (drift), som refererer til programvareutvikling og IT-drift. Navnet er ment å reflektere samarbeidet og det delte ansvaret for oppgaver som er essensen til DevOps. 

DevOps kan ikke defineres som en bestemt type teknologi eller metode. Tilnærmingen kan derimot kjennetegnes av prinsippene om delt eierskap, automatisering av arbeidsflyten og rask tilbakemelding. DevOps kan ses på som et sett med praksiser og verktøy som skal automatisere og integrere prosessene mellom programutvikling og IT-drift. 

Med en DevOps-tilnærming legger man vekt på å styrke programutvikling og IT-drift gjennom kommunikasjon og samarbeid på tvers av avdelingene, samt effektivisering av arbeidet gjennom automatisering. En DevOps-avdeling eller team inkluderer både utviklere og driftsoperatører som samarbeider gjennom hele prosessen for systemutvikling, fra planlegging til vedlikehold. Tilnærmingen egner seg for IT-prosjekter som oppfyller et forretningsmessig behov. 

 

Hvorfor burde bedriften implementere DevOps?

For å forstå hvorfor man burde implementere DevOps må vi først se på svakhetene ved tradisjonell programvareutvikling. 

Tradisjonelt sett pleide de som skrev koden og de som iverksatte og fulgte opp koden å jobbe separat. Dette førte med seg misforståelser, forsinkelser og dårlig arbeidsflyt. DevOps oppstod som en motreaksjon fra programvareutviklings- og IT-driftsmiljøene, fordi man var bekymret over at skillet mellom arbeidet i disse avdelingene førte til en dysfunksjonell bransje. 

DevOps fører til bedre kommunikasjon, raskere løsninger og en smidigere arbeidsprosess, noe som videre gir mulighet for å effektivisere arbeidet. Gjennom å kombinere og automatisere arbeidet til utvikling og drift vil bedriften få raskere leveranse av programvare med høyere kvalitet. For ikke å nevne en generelt bedre og smidigere systemutvikling. Dette fører med seg mange forretningsmessige fortrinn, som igjen kan bidra til konkurransefortrinn. 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien