graphical element
Gå tilbake

Multimode fiber

Multimode fiber brukes til dataoverføring i telekommunikasjon over kortere avstander. Multi mode fiber er motparten til single mode fiber. Men hva betyr det egentlig?

Hva er multimode fiber?

Multimode fiber, eller multimodusfiber på norsk, er en type fiberkabel hvor lyssignaler overføres mellom en sender og en mottaker. Lyssignalene brukes blant annet til å overføre det meste av datatrafikk over internett. Det som er spesielt med multimode fiber er at kjernen til kabelen hvor lyssignalene sendes er større enn i single mode fiber. Det gjør at flere lysstråler sendes gjennom kabelen samtidig. Hver lysstråle reflekteres med et eget “mønster” gjennom kabelen.

Hvor brukes multimode fiber?

På grunn av de parallelle lysstrålene som fraktes gjennom fiberkabelen er det fare for at lyssignalet blir reflektert feil, og at de dermed ikke blir registrert korrekt når signalene overføres til mottakeren. Derfor brukes multimode fiber oftest når datatrafikken skal fraktes over kortere avstander. Sjansen for at signalet blir ødelagt er nemlig større jo lenger lysstrålene må fraktes. Det er derfor vanligst å bruke multimode fiber internt i et kontorbygg, eller i et lokalt datasenter hvor signalene ikke skal sendes langt. 

Les definisjonen av single mode fiber her. 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien