graphical element
Gå tilbake

Trojansk hest

Begrepet “trojansk hest” har vært mye omtalt gjennom historien, men hvordan henger dette sammen med IT? Og hvorfor utgjør det en stor trussel for datamaskinen din? I dag finnes det svært mange ulike typer digitale angrep, og blant dem finnes typen trojansk hest. 

Hva er en trojansk hest? 

Uttrykket “trojansk hest” stammer primært fra gammelt av, men i nyere tid brukes begrepet ofte innenfor IT verden. En (digital) trojansk hest beskrives som et skadelig virus som infiserer datamaskinen ved å utgi seg for å være noe annet. Viruset bruker forskjellige måter for å lure brukeren til å kjøre programmet av fri vilje. Målet er å få åpnet bakdører, ta kontroll over datamaskinen og hente ut informasjon. 


Fra et historisk perspektiv har uttrykket sin opprinnelse i historien om trojanerkrigen. I historien gir grekerne uttrykk for at de gir seg i kampen og overgir en gigantisk trehest i offergave. Det motstanderen ikke vet er at trehesten blir brukt som et middel for å smugle en gruppe væpnede soldater inn i byen. Om natten sniker soldatene seg ut av trehesten og erobrer byen. 

Hvordan fjerner man en trojansk hest?

På lik linje med andre skadelige programvarer, kan en trojansk hest utgjøre stor skade innen cybersikkerhet, og det kan være en utfordring å fjerne den. Derfor anbefales det aldri å fjerne trojanere manuelt, men heller søke profesjonell hjelp. For å sikkert fjerne en trojansk hest fra datamaskinen, bør det tas i bruk pålitelige verktøy som bidrar til å begrense at viruset kan installeres på nytt. 

SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien