graphical element
Gå tilbake

Red teaming

Red teaming er når et team tester en organisasjons cybersikkerhet ved å etterligne hackerangrep.


Hva er red teaming? 

Red teaming er en strategisk øvelse i cybersikkerhet hvor et team, kjent som Red Team, utfører simulerte angrep på en organisasjons IT-infrastruktur. Hensikten er å vurdere og forbedre effektiviteten av organisasjonens sikkerhetstiltak. Dette teamet opererer på en måte som etterligner potensielle hackere, bruker avanserte teknikker for å avdekke sårbarheter og eksponere sikkerhetshull.

Ved å tenke som en angriper, gir red team verdifull innsikt i hvordan ekte angripere kan utnytte svakheter i systemer og prosedyrer. Dette inkluderer alt fra teknisk inntrengning og sosial manipulasjon til fysisk sikkerhetsbrudd. Resultatene fra disse øvelsene gir kritisk informasjon for å styrke forsvar, utvikle robuste sikkerhetsprotokoller og trene ansatte i å gjenkjenne og håndtere sikkerhetstrusler effektivt.

Gjennom red teaming øker organisasjoner sin beredskap og motstandsdyktighet mot reelle cybertrusler, og sikrer en mer omfattende og realistisk test av deres sikkerhetssystemer.


Hva er forskjellen på red teaming og blue teaming? 

Blue teaming fokuserer på forsvar og beskyttelse av IT-systemer, mens red teaming simulerer angrep for å teste og forbedre disse forsvarsmekanismene.
SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?