graphical element
Gå tilbake

Lagring

Den digitale informasjonen må kunne lagres, men hva er betyr egentlig datalagring? 


Digital lagring

Når vi snakker om lagring fra et IT-perspektiv handler dette om oppbevaring av digital informasjon. Alle typer data som kan representeres digitalt må oppbevares et sted, enten det er tekst, bilder, databaser, lydfiler eller video. Data kan lagres på forskjellige typer medier. Eksempler på lagringsmedier er harddisk, USB minnepinne, CD-ROM og magnetbånd. Data vi forholder oss til daglig, som dokumenter, regneark eller presentasjoner, lagres typisk enten lokalt på en PC eller på en sentral server.
 
Servere som lagrer data kan befinne seg flere steder. Et lokalt datarom i kjelleren hos den enkelte bedrift er velkjent for mange. Servere kan også plasseres i sentraliserte datarom som har mange leietakere, men kun den enkelte bedrift har fysisk og logisk tilgang til sine servere. Begge disse løsningene kaller vi Private Cloud.
 
Når vi snakker om skybasert lagring, lagres informasjonen på eksterne servere som man får tilgang til via internett. Da slipper man et eget fysisk datasenter, og man får tilgang til de lagrede dataene fra hvor som helst med sikker innlogging. Slike løsninger kan inkludere automatisk sikkerhetskopiering av dataene. Når vi benytter denne typen løsninger kaller vi det Public Cloud.
 
I Advania har vi bred erfaring med å hjelpe bedrifter med ulike typer lagringsløsninger. Datamigrering til Public Cloud-tjenester er en del av den digitale kundereisen, og bidrar til at den enkelte bruker blir mer effektiv i sin daglige jobb. Sjekk ut skytjenestene våre her!

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien