graphical element
Gå tilbake

Cloud Center of Excellence (CCoE)

Hva er Cloud Center of Excellence (CCoE)?

Cloud Center of Excellence (CCoE) er et kompetansesenter hvor en virksomhet utvikler og optimaliserer nye skyløsninger, fremmer beste praksis og og tilegner seg ny kompetanse. Senteret bringer kunnskapen videre ut i resten av bedriften og bidrar til å opprettholde utvikling, sikre at man tar i bruk nye måter å jobbe på og sette team i stand til å utføre beste praksis. Kompetansesenteret kan også fungere som en viktig ressurs for kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. 

Et CCoE er en sentralisert styringsfunksjon for organisasjonen og fungerer i en rådgivende rolle for alle som har ansvar for eller er brukere av skytjenester i en virksomhet. Målet med senteret er å forbedre resultater og håndtere risiko.

Hva er fordelene med CCoE?

Et CCoE er et ressurssenter for teamene i virksomheten. Senteret kan lage systemer for og legge til rette for opplæringen i hele organisasjonen, slik at man sikrer at de ansatte og de ulike teamene er oppdatert på ny kunnskap og beste praksis. 

Hvordan sette sammen et Cloud Center of Excellence?

  • Sett sammen et lite team med de riktige menneskene. 
  • Skap et solid rammeverk for senteret med klare retningslinjer. 
  • Gjennomfør en prøveperiode for å sikre best mulig gjennomføring. 
  • Sørg for at senteret lever opp til navnet og faktisk gir fremragende støtte og nytteeffekt.

Vi i Advania har høy ekspertise når det kommer til implementering og bruk av skytjenester for bedrifter. Her kan du lese mer om skytjenester i Advania. 

KAN VI HJELPE DEG?

Vi gjør det enkelt å vokse med IT

Andre relevante ord i denne kategorien