graphical element
Gå tilbake

Cyberkriminalitet

Cyberkriminalitet defineres som kriminelle handlinger på nett. Dette kan inkludere hacking, svindel og andre former for angrep mot digitale systemer.  


Hva er cyberkriminalitet? 

Cyberkriminalitet omfatter en rekke aktiviteter som utnytter sårbarheter i digitale miljøer. Dette kan være malware-angrep, hvor skadelig programvare sprer seg for å skade eller kontrollere datasystemer, samt phishing, der bedragerske metoder brukes for å lure individer til å avsløre sensitive informasjon. 

Denne formen for kriminalitet utgjør en betydelig trussel mot både enkeltpersoner og organisasjoner. Det er derfor avgjørende å implementere effektive sikkerhetstiltak for å beskytte seg mot slike angrep.
SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?