graphical element
Gå tilbake

Implementering (IMP)

Implementering innebærer å få i gang bruken av nye systemer, som for eksempel IT-systemer for økonomi, betaling, lager, logistikk, kundeoppfølging, HR og annet.


Hva er implementering?

Implementering av nye systemer betyr å få de ansatte til å forstå og bruke dem. Når man har gjort jobben med å analysere behov, kartlagt alternativer og gått til innkjøp av et nytt system, gjenstår kanskje den viktigste jobben: å få folk til å bruke systemet. Dette er en avgjørende del av arbeidet som det er viktig å bruke tid og ressurser på. 


Hvordan lykkes med implementering av nye systemer?


Slik lykkes du med implementeringen:

  1. Involver medarbeidere i forarbeidet. Hva er de største utfordringene med eksisterende systemer, og hva er behovene? Gjør det tydelig for berørte medarbeidere at deres innspill er viktige, det er de som bruker systemene hver dag. 
  2. Ha en plan. Ikke la folk sitte alene og prøve å finne ut av det nye systemet selv. Ha en plan som inneholder umiddelbare og langsiktige tiltak for opplæring og oppfølging av medarbeidere, for å sikre trygghet og at systemet brukes på riktig og best mulig måte. 
  3. Bruk tid. Gammel vane er vond å vende, og selv om alle er enige om at det nye systemet sikkert er bra, er det lett å fortsette å gjøre ting på gamlemåten. La de som trenger det få god tid til å lære seg det nye og gjør det klart at det ikke er forventet at alle skal kunne alt med en gang. 
  4. Ha superbrukere/ambassadører. Det må være enkel tilgang til hjelp, og den beste måten å gjøre det på er å ha et antall superbrukere som andre ansatte kan henvende seg til når de har spørsmål. Disse superbrukerne trenger ikke å være IT-avdelingen, men ansatte som har ekstra interesse og engasjement for det nye systemet. 
  5. Følg opp. Noen systemer lanseres med pomp og prakt, og så er det ingen som hører noe mer. Følg opp med jevnlige tips og triks, og suksesshistorier internt om hvordan ansatte bruker systemet og hvordan det har endret hverdagen. 

Trenger du hjelp med nye IT-systemer og -løsninger? Ta kontakt så hjelper vi deg!

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien