graphical element
Gå tilbake

Deteksjonsevne

Deteksjonsevne er evnen til å detektere, oppdage eller avsløre noe. Denne evnen er avgjørende for å identifisere potensielle IT-trusler.


Hva er deteksjonsevne? 

Deteksjonsevne refererer til evnen til å oppdage eller gjenkjenne noe. I ulike sammenhenger kan det for eksempel referere til en sensors eller et system sin evne til å oppdage signaler, hendelser eller gjenstander. Jo høyere deteksjonsevne, desto bedre er systemet på å oppdage det som det er satt til å registrere.
SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?