graphical element
Gå tilbake

Metadata

Når informasjon skal overføres og bearbeides av ulike IT-systemer er det viktig at systemene forstår informasjonen som blir sendt. Derfor er det gjerne lagt til metadata.

 

Definisjonen på metadata

Metadata defineres som informasjon som beskriver annen informasjon. Tilleggsinformasjon til en elektronisk fil, som for eksempel opprettelsen av et dokument, er et eksempel på metadata. Det er digital informasjon som gir mer detaljert informasjon om hva en digital fil innebærer. Metadata er ikke synlig informasjon, men ligger koblet til alle mediefiler. Hvis man skal organisere filer eller finne igjen en spesifikk fil så kan man bruke metadata til å finne den i et mediebibliotek.

KAN VI HJELPE DEG?

Vi gjør det enkelt å vokse med IT

Andre relevante ord i denne kategorien