graphical element
Gå tilbake

IT-arkitektur

IT-arkitektur er et system og en plan for bruk av IT. 


Hva er IT-arkitektur?

IT-arkitektur er strukturen for sammenhengen mellom ulike IT-løsninger; en plan for hvordan IT-løsningene skal fungere i forhold til hverandre, hvordan de skal passe sammen og hvordan løsningene skal brukes i sammenheng.  

Hva er skyarkitektur?

Når man snakker om skyarkitektur, er alle IT-løsningene og verktøyene i skyen, og skyarkitekturen er strukturen som gjør at disse løsningene fungerer sammen. IT-arkitekturen kan inkludere både skyarkitektur og såkalt on prem-arkitektur hvor IT-systemene er lagret lokalt. 

Hvorfor er god IT-arkitektur viktig?

God IT-arkitektur er viktig for å sikre best mulig utnyttelse av de mulighetene som ligger i bedriftens IT-løsninger og -systemer. Ved å bruke tid på å skape en god IT-arkitektur vil man også kunne identifisere utdaterte eller unødvendige systemer, og dermed spare kostnader. 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien