graphical element
Gå tilbake

Nettsky

Nettsky er betegnelsen vi bruker om data og tjenester som er tilgjengelige for oss uansett hvor vi er eller hvilket utstyr vi bruker. Dataene vi trenger er lagret i nettskyen, eller bare skyen, det vil si eksterne datasentere med enorm kapasitet som gjør dataprosessering, lagring og programvare tilgjengelig via internett. 

Hva er en nettsky?

Nettskyen, eller bare skyen, innebærer at data og tjenester tilgjengeliggjøres for oss via internett, gjennom eksterne servere som driftes i store datasentere. 

Fordelene med nettskylagring

Det er mange fordeler med nettskylagring, eller såkalte skytjenester:

  • Tilgjengelighet: Data og programmer er tilgjengelige for brukerne uansett hvor de befinner seg og uavhengig av utstyr. Du kan for eksempel logge deg på nettbanken din fra telefon, nettbrett eller PC uansett hvor du er. 

  • Kostnader: En skytjeneste krever ikke lokal infrastruktur, og du betaler ikke for mer enn den kapasiteten du bruker. 

  • Fleksibilitet: Med skytjenester har du nærmest ubegrenset kapasitet for databehandling og -lagring. Du kan skalere opp eller ned etter hva du har behov for.
     
  • Redusert risiko: Sammenlignet med lokale servere, vil lagring i skyen gi økt sikkerhet. Det handler om flere ting: Leverandøren av IT-driftstjenesten har spesialisert kompetanse, datasentrene har som oftest omfattende sikringstiltak, du er sikret oppdateringer og en leverandør vil også kunne tilby sikkerhetskopiering og lagring av data på flere steder. 

 

Her kan du lese mer om Advanias skytjenester. 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien