graphical element
Gå tilbake

Tjenestedesign

Tjenestedesign er en fagretning innenfor IT-design som fokuserer på brukerens behov, og utvikler tjenester deretter. Resultatet skal være gode brukeropplevelser og mer effektive prosesser for bedriften.


Hva er tjenestedesign?

Tjenestedesign, på engelsk kjent som service design, går ut på å utvikle helhetlige, brukerrettede tjenester. Dette vil si at man med tjenestedesign setter brukeren i fokus. Målet er å levere en helhetlig, estetisk og brukervennlig opplevelse av bedriftens tjenester. Tjenestedesign går under arbeidet med UX (user experience), eller brukeropplevelse på norsk. 

“Brukere” innen tjenestedesign refererer til alle som skal bruke tjenesten. Altså ikke bare til eksterne brukere (eks. kunder, besøkende), men også interne brukere (eks. ansatte, tjenesteleverandører). Dette vil si at flere brukerreiser må fungere samtidig på en god og effektiv måte. 

Tjenestedesign innebærer at man designer tjenester som kan påvirke alt fra organisasjonsstrukturen til opplevelsen av et produkt. Dette fordi løsningene ofte befinner seg i skjæringspunkter mellom det tekniske, det forretningsmessige og brukerbehov. Derfor involveres og påvirkes flere deler av en bedrift i arbeidet, som vil si at tjenestedesign må utvikles gjennom samskaping og kontinuerlig testing. Tjenestedesign er med dette en viktig del av bedriftens posisjonering og merkevarebygging. 

Gjennom tjenestedesign utvikler, planlegger og organiserer man tjenester som skaper mer effektive prosesser for bedriften. Arbeidet kan både gå ut på å forbedre eksisterende løsninger, og å skape nye løsninger. Tjenestedesign egner seg godt for bedrifter som ønsker en bedre helhetlig løsning på brukeropplevelsen, samt mer effektive interne prosesser.

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien