graphical element
Gå tilbake

Ruter

Har du noen gang tenkt over hva en ruter egentlig er? En ruter er mer enn den boksen du aldri helt vet hvor du skal plassere - den spiller en ganske viktig rolle i livet ditt. Men hvordan fungerer egentlig en ruter? 


Hva er ruter?

En ruter, også kjent som router på engelsk, er en enhet som gjør det mulig for flere elektroniske enheter å dele samme nettverk. Når enhetene er tilkoblet samme nettverk kan de enklere kommunisere og utveksle informasjon mellom hverandre.


Hvordan virker en ruter?

Med andre ord opererer ruteren som en portal, hvor det mottas og fordeles informasjon fra mange ulike enheter. Denne informasjonen deles opp i datapakker før det bestemmes en vei videre. Ruteren inneholder en ruteringstabell som er en oversiktstabell over nettverkene den er koblet til. Tabellen brukes til å avgjøre hvilken vei pakkene skal benytte seg av. Deretter sjekker ruteren type informasjon for å avgjøre hvilken enhet det skal sendes til. 


Hva skiller ruter og modem?

En ruter og et modem er begge viktige for å få tilgang til internett, men har forskjellige funksjoner. Hovedforskjellen er at et modem har en direkte kobling til internett, mens en ruter tillater at du kan koble flere enheter til ditt eget nettverk. 

 

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien