graphical element
Gå tilbake

ERP-system

Gode, digitale systemer kan effektivisere driften av virksomheter betraktelig. Et ERP-system er et samleverktøy som bidrar til å holde oversikt og kontroll på ulike prosesser.

 

Definisjonen på ERP-system?

ERP står for enterprise research planning. Et ERP-system er et digitalt system som samler alle de individuelle systemene som brukes til å gjennomføre prosesser eller oppgaver i en bedrift. Det kan knytte sammen systemer for å gjøre oppgaver blant annet innen HR, produksjon og logistikk. For eksempel vil man kunne automatisere prosessen med timeføring og lønnsgrunnlag, legge til rette for utbetaling av lønnen og sende ut lønnsslipper til de ansatte. Med et ERP-system vil man kunne effektivisere oppgaver som går på tvers av avdelinger, eller som tradisjonelt innebærer lengre og mer manuelle prosesser.


Gjør arbeidet enklere med ERP-systemer

Å kunne samle forskjellige digitale verktøy som brukes til bedriftens arbeid gir deg bedre oversikt over oppdateringer og status på forskjellige prosesser. Ved å gjøre disse prosessene automatisert vil du kunne bruke tid og energi på kjernevirksomheten til bedriften din.


La oss hjelpe deg med å ERP-systemer! Vårt eiendomsforvaltningsstystem OnSite 365 supplerer ditt ERP-system. Les mer om eiendomsforvaltning her!

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien