graphical element
Gå tilbake

Large Language Model (LLM)

Hva er Large Language Model (LLM)?

Large Language Model (LLM) eller stor språk modell (SSM) på norsk, er en stor språkmodell som ved bruk av AI er trent på å forstå og generere store mengder tekstdata. Et eksempel på en LLM er GPT (Generative Pre-trained Transformer), en AI utviklet av OpenAI.

Disse store språkmodellene har millioner eller til og med milliarder av parametere, noe som gir dem en betydelig kapasitet til å forstå komplekse mønstre og kontekster i språk. De kan brukes til en rekke oppgaver, inkludert tekstgenerering, oversettelse, svare på spørsmål, samtale, og mer.

Store språkmodeller har vært bemerkelsesverdige for deres evne til å produsere naturlig språk, og de har funnet anvendelse i ulike områder, inkludert teknologi, forskning, og datadrevet beslutningstaking. Det er imidlertid også viktig å være oppmerksom på utfordringer knyttet til slike modeller, som for eksempel etiske spørsmål, potensialet for fordommer i treningsdata, og behovet for å håndtere feil eller upassende genereringer.

IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien