graphical element
Gå tilbake

Hybrid cloud

Hva er Hybrid cloud?

Hybrid cloud er et datamiljø som kombinerer et lokalt datasenter (private servere) med en offentlig sky som for eksempel AWS eller Azure, slik at data og applikasjoner kan deles mellom dem.

Hvorfor bruker bedrifter hydride løsninger?

Når etterspørselen etter databehandling og prosessering øker utover evnene til et lokalt datasenter, kan bedrifter bruke skyen til å umiddelbart skalere kapasitet opp eller ned for å håndtere overflødig kapasitet. Med en slik løsning unngår man tiden og kostnadene forbundet med å kjøpe, installere og vedlikeholde nye servere som de kanskje ikke vil ha behov for senere.

Dette gjør at bedrifter kan være mer kostnadseffektive når det gjelder datalagring, databehandling og i forbindelse med digitaliseringsprosesser.
IT-GUIDEN

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Andre relevante ord i denne kategorien