graphical element
Gå tilbake

Kjøpsprosess

En kjøpsprosess er trinnene en forbruker tar for å ta en beslutning om kjøp av en vare eller tjeneste. Trinnene er som følger:

  • Erkjennelse av behov og ønsker
  • Informasjonssøk
  • Evaluering av valg
  • Kjøp
  • Evaluering av kjøp

Digitale verktøy kan effektivisere kjøpsprosessen

En kjøpsprosess innebærer kommunikasjon i flere kanaler, som for eksempel en nettside, sosiale medier, personlig kontakt, bestillingsverktøy og oppfølging. 

Ved å ha riktige verktøy og kommunikasjon kan man forenkle og effektivisere kjøpsprosessen ved at kjøperen kommer raskere til en beslutning, eller man kan forbedre kjøpsopplevelsen ved god støtte i etterkant av kjøpet, for eksempel med en god løsning for kundesupport

KAN VI HJELPE DEG?

Vi gjør det enkelt å vokse med IT

Andre relevante ord i denne kategorien