graphical element
Gå tilbake

Cyber security

Å vite at man er trygg mot virusangrep og andre trusler når man er på nett er alltid viktig. Ekstra viktig er det når det kommer til digital drift av en bedrift. 


Hva er cybersikkerhet

Cybersikkerhet er metoder og verktøy for å passe på at alle enheter, infrastruktur og informasjon er overvåket og sikret mot digitale angrep eller utnyttelse når de er koblet til nett. Når flere og flere prosesser i en bedrift er digitale og informasjon lagres i skyen, er det viktig å passe på at systemene, enhetene og informasjonen som brukes er trygge. Cyber security innebærer rutiner og verktøy for å begrense angrep og skadepotensiale, men også at systemene påvirkes av brukerfeil eller andre uhell.


Viktigheten av cybersikkerhet

Når du jobber med digitale verktøy eller lagrer data digitalt, er cybersikkerhet en viktig del av dine rutiner. Du er avhengig av at systemene skal fungere for å kunne jobbe effektivt og trygt. Det er også viktig å kunne oppdage kriminell aktivitet, og at konfidensiell informasjon ikke deles med feil personer. 


Det er viktig at det er tekniske verktøy på plass for å øke sikkerheten, men også at alle involverte i digitale prosesser i bedriften har gode rutiner for sitt digitale arbeid. Dette er først og fremst et ledelsesansvar. Det er ledelsen som må utføre risikovurderingene og sørge for bevissthet og kunnskap om sikkerhet i bedriften. Vi i Advania kan bidra med  informasjon og bistå i vurderingene, vi har god kompetanse på disse områdene. Våre tjenester innen IT-sikkerhet tar høyde for både de digitale og menneskelige aspektene av cybersikkerhet.
SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien