graphical element
Gå tilbake

Security Incident

En security incident, eller en sikkerhetshendelse, er en hendelse som kan indikere at noen prøver å angripe en organisasjons systemer eller data, eller at tiltak som skal beskytte organisasjonen har mislyktes.

Det som defineres som en hendelse kan ha varierende alvorlighetsgrad, men kjennetegnes av at den forstyrrer normal drift og utgjør en potensiell risiko for virksomheten. 

Hvordan unngå sikkerhetshendelser?

Ved å ha gode systemer for sikkerhet og samarbeide med en aktør som aktivt overvåker dataaktivitet, kan risikoen for sikkerhetshendelser reduseres betraktelig. Det finnes gode miljøer og systemer for dette som dekker internasjonal aktivitet. 

Hvorfor bør man unngå sikkerhetshendelser?

En sikkerhetshendelse i seg selv trenger ikke nødvendigvis å ha store konsekvenser, men den kan bidra til å avdekke svakheter som kan utgjøre en potensiell risiko for for eksempel et større cyberangrep.

Hva gjør du hvis din bedrift utsettes for en sikkerhetshendelse, og hva kan du gjøre for å unngå at det skal skje? Ta kontakt med oss i Advania, vi kan hjelpe deg.
SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien