graphical element
Gå tilbake

Overvåkning

Overvåkning innebærer å følge med på IT-aktiviteten for å avdekke unormal aktivitet slik at man kan unngå uønskede hendelser.  


Hva er IT-overvåkning?

IT- og nettverksovervåkning er overvåkning av dataaktivitet og data som er lagret lokalt på en datamaskin, eller data som overføres via datanettverk som for eksempel internett. 

Hvorfor er IT-overvåkning viktig?

Alle virksomheter er avhengige av IT. Vi trenger IT for å produsere og gjennomføre driften, og vi trenger IT for å skaffe, kommunisere med og følge opp kunder. Et brudd i IT-systemene kan ha fatale konsekvenser og bli svært kostbart, derfor er det viktig å oppdage forstyrrelser og feil før de skaper problemer. 

Hva er et Network Operation Center?

Et Network Operation Center (NOC) er et sentralisert sted hvor et IT-team kan overvåke et nettverk for å ha kontroll på ytelse, nettverksforstyrrelser og eventuelle feil.  


Trenger du hjelp med sikkerhet og overvåkning? Les mer på Advania.no. 

SJEKKLISTE FOR SIKKERHET I MICROSOFT 365

Har du kontroll på sikkerheten i din virksomhet?

Andre relevante ord i denne kategorien