graphical element
Gå tilbake

Programmeringsspråk

Hva er programmeringsspråk?

Programmeringsspråk er koder som brukes for å styre datamaskiner. Det er rett og slett et språk som gjør at mennesker kan kommunisere med datamaskiner. Programmeringsspråk består av ulike kommandoer som forteller datamaskinen hvilke oppgaver maskinen skal utføre.

Når man bruker programmeringsspråk og legger inn føringer til datamaskinen så bruker man alltid entydige ord, og ordene er ofte knyttet til matematikk og logikk. 

Datamaskinene er nøyaktige, og for å få datamaskinen til å utføre oppgaven du koder inn korrekt, må kommandoene være feilfrie. 


Eksempler på programmeringsspråk

Det finnes ulike programmeringsspråk for ulike formål, og man skiller gjerne mellom programmeringsspråk på  høyt og lavt nivå. Lavnivå-programmeringsspråk er på et vis nærmere maskinspråket til datamaskinen, mens høynivåspråk er mer overordnet og knyttet til funksjonene og variablene som skal jobbes med. Vanlige programmeringsspråk er Java, Python, C, C++, C, CSS, .net, C# og HTML.

KAN VI HJELPE DEG?

Vi gjør det enkelt å vokse med IT

Andre relevante ord i denne kategorien